Praktijk weer geopend vanaf 11 mei

Ik hanteer de maatregelen van het RIVM

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Het beleid dat ik volg is dat ik alleen mensen in de praktijk ​kan toelaten waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn. Als je  daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoek ik je om ​de afspraak kosteloos te annuleren.

  • Heb je nu corona?
  • Heb je huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts ( meer dan 38⁰C)?
  • Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent ​je in thuisisolatie?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk​e bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij je bij betreden van de praktijk vragen om je handen ​te desinfecteren met handalcohol. Ik verzoek je daarna je gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Uit hygiëne overwegingen is het toilet niet toegankelijk.